โฆษิต

เส้นทางนางงาม

฿100.00 ฿65
ตำนานการจัดประกวดนางสาวไทยตั้งแต่ยุคเริ่มต้น ๒๔๗๗ ถึง ๒๕๓๐ โดยแบ่งยุคการประกวดเป็น ๓ ยุค คือยุคแรก ยุคเพื่อช่วยชาติและรัฐธรรมนูญ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ
  • รหัสสินค้า : 002675

รายละเอียดสินค้า เส้นทางนางงาม

 

ตำนานการจัดประกวดนางสาวไทยตั้งแต่ยุคเริ่มต้น ๒๔๗๗ ถึง ๒๕๓๐ โดยแบ่งยุคการประกวดเป็น ๓ ยุค คือยุคแรก ยุคเพื่อช่วยชาติและรัฐธรรมนูญ ๒๔๗๗- ๒๔๘๘ ,๒๔๙๑-๒๔๙๗ ยุคที่สอง ยุคเพื่อการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของประเทศ ๒๕๐๗-๒๕๑๕ และยุคสุดท้าย ยุคเพื่อการพาณิชย์ ๒๕๒๗ -๒๕๓๐ พร้อมรายชื่อนางสาวไทยและรองตั้งแต่ ๒๔๗๗ ถึง ๒๕๓๕

พิมพ์จากวิทยานิพนธ์ของ สุพัตรา กอบกิจสุขสกุล

๓๐๖ หน้า ขนาด ๑๔x๒๑ ซม.