โฆษิต

ปัญญาชนสาธารณะแห่งสยาม ปัญญาชนเพื่อประชาชน

฿45.00
ทางเดินของปัญญาชนสยาม จากปาฐกถาของ สายชล สัตยานุรักษ์ และสุรพงษ์ ชัยนาม
ปริทัศน์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในมุมมองหลากทัศนะ ของสุชาติ สวัสดิ์ศรี,เตือนใจ ดีเทศน์ พระไพศาล วิสาโล
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ
  • รหัสสินค้า : 003750

รายละเอียดสินค้า ปัญญาชนสาธารณะแห่งสยาม ปัญญาชนเพื่อประชาชน

ทางเดินของปัญญาชนสยาม จากปาฐกถาของ สายชล สัตยานุรักษ์ และสุรพงษ์ ชัยนาม

ปริทัศน์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในมุมมองหลากทัศนะ ของสุชาติ สวัสดิ์ศรี,เตือนใจ ดีเทศน์ พระไพศาล วิสาโล

สันติประชาธรรม:สันติภาพไทย สันติภาพโลก โดย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ,ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์,เสาวนีย์ จิตรหมวด

230 หน้า

ขนาด 12x18 ซม.

/* Products stats */