โฆษิต

รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ 1999-2012

฿135.00 ฿70
ข้อมูลของผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ 28คน ตั้งแต่ปีค.ศ 1999 ถึงค.ศ 2012 เรียบเรียงเข้าใจง่ายถึงขอบเขตองค์ความรู้ไว้มากมาย ทั้งระดับจุลภาค มหภาควิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ หลักสถ
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ
  • รหัสสินค้า : 004001

รายละเอียดสินค้า รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ 1999-2012

ข้อมูลของผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ 28คน ตั้งแต่ปีค.ศ 1999 ถึงค.ศ 2012 เรียบเรียงเข้าใจง่ายถึงขอบเขตองค์ความรู้ไว้มากมาย ทั้งระดับจุลภาค มหภาควิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ หลักสถิติ ระบบการค้า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หลักจิตวิทยา มิติเวลา พฤติกรรมของมนุษย์

/* Products stats */