โฆษิต

ความน่าจะเป็น(รางวัลซีไรต์ปี 2545)

฿145.00 ฿70
รวม 13 เรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ปี 2545 ที่ผู้เขียนนำเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องมาเขียนให้เป็นเรื่องที่น่าขบคิด หรือตั้งคำถามโดยไม่ให้คำตอบ มีลีลาและกลวิธีการเขียนเฉพาะตัว มีความหลากหลายแปลกใหม่ในด้านกลว
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : วรรณกรรมไทย
  • รหัสสินค้า : 003763

รายละเอียดสินค้า ความน่าจะเป็น(รางวัลซีไรต์ปี 2545)

รวม 13 เรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ปี 2545 ที่ผู้เขียนนำเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องมาเขียนให้เป็นเรื่องที่น่าขบคิด หรือตั้งคำถามโดยไม่ให้คำตอบ มีลีลาและกลวิธีการเขียนเฉพาะตัว มีความหลากหลายแปลกใหม่ในด้านกลวิธีและขนบวรรณศิลป์ เช่นเรื่อง ความน่าจะเป็น ด้วยตาเปล่า ตามตาต้องใจ อะไรในอากาศ นักเว้นวรรค เหตุการณ์กรรมซ้ำเล่า บรรยากาศเป็นกันเอง อุปกรณ์ประกอบฉาก ตื้น ลึก หนา บาง

เขียนโดย ปราบดา หยุ่น 

180 หน้า ขนาด 12 x 18 ซม

พิมพ์ 2555