โฆษิต

ปรัชญาพราหมณ์ในสมัยพุทธกาล(สมัคร บุราวาส)

฿230.00 ฿140
หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าพุทธปรัชญาเกิดจากปรัชญาฮินดูอย่างไร วิวัฒนาการของความคิดทางปรัชญาในอินเดีย ขนบประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของพราหมณ์ ปรัชญาพระเวท ปรัชญาอุปนิษัท ปรัชญาฝ่ายโยคะ ปรัชญาของศาสนาช
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 003718

รายละเอียดสินค้า ปรัชญาพราหมณ์ในสมัยพุทธกาล(สมัคร บุราวาส)

หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าพุทธปรัชญาเกิดจากปรัชญาฮินดูอย่างไร วิวัฒนาการของความคิดทางปรัชญาในอินเดีย ขนบประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของพราหมณ์ ปรัชญาพระเวท ปรัชญาอุปนิษัท ปรัชญาฝ่ายโยคะ ปรัชญาของศาสนาชิน ปรัชยาเวทางตะ พุทธปรัชญาขัดแย้งกับปรัชญาพราหมณ์อย่างไร ปรัชญาของอินเดียเทียบกับปรัชญาชาวยุโรป

เขียนโดย สมัคร บุราวาศ 

286 หน้า ขนาด 14 x 21 ซ.ม

พิมพ์ 2554