โฆษิต

ปรีชาญาณของสิทธัตถะ(สมัคร บุราวาส)

฿290.00 ฿160
วิวัฒนาการแห่งความคิดในพุทธปรัชญา มองพุทธปรัชญาจากทัศนะทางวิทยาศาสตร์ เกียรติคุณของพระสิทธัตถะ พุทธปรัชญาจากพระโอษฐ์ พุทธเผชิญพราหมณ์ รูปเค้าของปรัชญาเถรวาทและมิลินทปัญหา พุทธศาสนาออกจากอินเดีย เต้าเต
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 003716

รายละเอียดสินค้า ปรีชาญาณของสิทธัตถะ(สมัคร บุราวาส)

วิวัฒนาการแห่งความคิดในพุทธปรัชญา มองพุทธปรัชญาจากทัศนะทางวิทยาศาสตร์ เกียรติคุณของพระสิทธัตถะ พุทธปรัชญาจากพระโอษฐ์ พุทธเผชิญพราหมณ์ รูปเค้าของปรัชญาเถรวาทและมิลินทปัญหา พุทธศาสนาออกจากอินเดีย เต้าเต๋อจิงและเหลาจื่อ นิกายเซนและนิกายลามะ ลัทธินวยานของพุทธสมาคมลอนดอน ปรีชาญาณของพระสิทธัตถะจึงเปรียบได้กับปรีชาชาญแห่งทวีปเอเชีย 

เขียนโดย สมัคร บุราวาศ

 474 หน้าขนาด 14 x 21 ซ.ม

พิมพ์ 2552

/* Products stats */