โฆษิต

จิตวิทยาและการทำใจทางพุทธศาสนา(สมัคร บุราวาส)

฿230.00 ฿120
อาจารย์สมัคร บุราวาศได้ลงมือปฏิบัติธรรมโดยได้เป็นลูกศิษย์ของพระเทพสิทธิมุนี(โชดก) วัดมหาธาตุ เมื่อได้ลิ้มรสจัดการปฏิบัติแล้ว จึงได้นำมาเขียนบรรยายถึงขั้นตอนและวิธีการในการบรรลุถึงความสุขตามหลักพุทธศาส
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 003715

รายละเอียดสินค้า จิตวิทยาและการทำใจทางพุทธศาสนา(สมัคร บุราวาส)

อาจารย์สมัคร บุราวาศได้ลงมือปฏิบัติธรรมโดยได้เป็นลูกศิษย์ของพระเทพสิทธิมุนี(โชดก) วัดมหาธาตุ เมื่อได้ลิ้มรสจัดการปฏิบัติแล้ว จึงได้นำมาเขียนบรรยายถึงขั้นตอนและวิธีการในการบรรลุถึงความสุขตามหลักพุทธศาสนา รากเหง้าของจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา คำสอนว่าด้วยนามรูปในพุทธศาสนา อายตนะและวิญญาณ จิตฐานเป็นเหตุ จิตคืออะไร ฌาณและปัญญา จิตและกรรม วิธีชนะทุกข์สร้างสุข การปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น นิพพานคือความอดทน 

เขียนโดย สมัคร บุราวาศ 

360 หน้า ขนาด 14 x 21 ซม.

พิมพ์ 2555