โฆษิต

เจ้านายในราชวงศ์จักรี เล่ม ๒

฿250.00 ฿125
ประวัติเจ้านายในราชวงศ์จักรีกว่า 23 ท่านเช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดี ประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 003677

รายละเอียดสินค้า เจ้านายในราชวงศ์จักรี เล่ม ๒

ประวัติเจ้านายในราชวงศ์จักรีกว่า 23 ท่านเช่น  พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบ 

เขียนโดยวุฒิชัย มูลศิลป์ และ กนกวลี  ชูชัยยะ

 304 หน้า ขนาด 14 x 21 ซ.ม

พิมพ์ 2542