โฆษิต

เจ้านายในราชวงศ์จักรี เล่ม ๑

฿250.00 ฿125
ประวัติเจ้านายในราชวงศ์จักรีกว่า 24 ท่านเช่น สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวังบวรวิไชยชาญ
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดี ประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 003676

รายละเอียดสินค้า เจ้านายในราชวงศ์จักรี เล่ม ๑

ประวัติเจ้านายในราชวงศ์จักรีกว่า 24 ท่านเช่น สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวังบวรวิไชยชาญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร 

เขียนโดย วุฒิชัย มูลศิลป์และกนกวลี ชูชัยยะ

 304 หน้า ขนาด 14 x 21 ซม

พิมพ์ 2542