โฆษิต

กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความการณย์(เสฐียรโกเศศ แปล)


฿50.00
ในบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้น มีพระโพธิสัตว์อยู่องค์หนึ่งซึ่งประชาชนชาวจีนนับถือกันมากคือพระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์องค์นี้จะปรากฏพระกายต่างๆ ตามโอกาสและเวลา เพื่อรื้อสัตว์ให้ข้ามพ้นโอฆสงสารเป็น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 003656

รายละเอียดสินค้า กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความการณย์(เสฐียรโกเศศ แปล)

ในบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้น มีพระโพธิสัตว์อยู่องค์หนึ่งซึ่งประชาชนชาวจีนนับถือกันมากคือพระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์องค์นี้จะปรากฏพระกายต่างๆ ตามโอกาสและเวลา เพื่อรื้อสัตว์ให้ข้ามพ้นโอฆสงสารเป็น 33 รูปกาย หนึ่งในนั้นคือ พระกวนอิมโพธิสัตว์ คุณธรรมซึ่งกอปรด้วยความรัก ความบริสุทธิ์อันเป็นสมบัติของหญิง ความเมตตากรุณาและเสียสละ

ผู้เขียน บี แอล ปรัฟตัน

ผู้แปล เสถียรโกเศศ

204 หน้า

ขนาด 12x18 ซม.