โฆษิต

ประชุมเพลงเถาของไทย(ประวัติและบทร้อง)

฿210.00 ฿110
เพลงไทยประเภทเพลงขับร้อง คือเพลงที่มีบทหรือเนื้อร้องประกอบดนตรี แบ่งออกเป็น ๓ ชนิดคือ เพลงเถา เพลงตับ และเพลงเกร็ด เพลงเถา คือเพลงที่ร้องบรรเลงติดต่อกันเป็นชุดเริ่มจากอัตราความเร็ว
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : กวีนิพนธ์ กลอน วรรณคดี
  • รหัสสินค้า : 003600

รายละเอียดสินค้า ประชุมเพลงเถาของไทย(ประวัติและบทร้อง)

เพลงไทยประเภทเพลงขับร้อง คือเพลงที่มีบทหรือเนื้อร้องประกอบดนตรี แบ่งออกเป็น ๓ ชนิดคือ เพลงเถา เพลงตับ และเพลงเกร็ด

เพลงเถา คือเพลงที่ร้องบรรเลงติดต่อกันเป็นชุดเริ่มจากอัตราความเร็วน้อยหรือช้าๆ แช่มช้อย

ในเล่มได้รวบรวมบทร้อง กว่า ๓๒๐ เถา พร้อมสังเขปประวัติ เช่น

กบเต้นเถา กระต่ายชมเดือน กราวรำมอญ ขอมกล่อมลูก ขอมทรงเครื่อง เขมรไทรโยค แขกเชิญเจ้า แขกต่อยหม้อ ต้นบรเทศ พญาโศก พม่าชมเดือน มอญชมจันทร์ ม้าย่อง ลาวคำหอม ลาวดำเนินทราย ฯลฯ

ผู้เขียน สำเนียง มณีกาญจน์ และ สมบัติ จำปาเงิน

๒๘๔ หน้า

ขนาด ๑๗x๒๕ ซม.