โฆษิต

ปวงปรัชญากรีก

฿60.00
ปรัชญากรีกนับเป็นแม่บทใหญ่หรือเป็นรากฐานแห่งวิชาปรัชญาตะวันตกทั้งหลาย เนื้อหาในเล่มตั้งแต่ความหมายและขอบข่ายปรัชญา ปรัชญากรีกยุคแรกเริ่ม นักปรัชญาในมหาอาณานิคมกรีก โซเครตีส เพลโต้
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 003576

รายละเอียดสินค้า ปวงปรัชญากรีก

ปรัชญากรีกนับเป็นแม่บทใหญ่หรือเป็นรากฐานแห่งวิชาปรัชญาตะวันตกทั้งหลาย เนื้อหาในเล่มตั้งแต่ความหมายและขอบข่ายปรัชญา ปรัชญากรีกยุคแรกเริ่ม นักปรัชญาในมหาอาณานิคมกรีก โซเครตีส เพลโต้ อาริสโตเติล ปรัชญาหลังสมัยอาริสโตเติล

ผู้เขียน ฟื้นดอกบัว

232 หน้า

ขนาด 12x18 ซม.

พิมพ์ 2532 กระดาษปรุ๊ฟ