โฆษิต

ลอดลายผ้าม่วง

฿300.00 ฿100
มุมมองจากกัลยาณมิตรในวาระครบ ๖ ทศวรรษของ ส.ศิวรักษ์ ทั้งข้อเขียนและบทสัมภาษณ์กว่า ๘๒ ท่าน เช่น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, พุทธทาสภิกขุ, ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ
  • รหัสสินค้า : 003474

รายละเอียดสินค้า ลอดลายผ้าม่วง

มุมมองจากกัลยาณมิตรในวาระครบ ๖ ทศวรรษของ ส.ศิวรักษ์ ทั้งข้อเขียนและบทสัมภาษณ์กว่า ๘๒ ท่าน เช่น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, พุทธทาสภิกขุ, ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์, ชนิด สายประดิษฐ์, กรุณา กุศลาสัย, เจตนา นาควัชระ,ประเวศ วะสี, เสน่ห์ จามริก, วิลเลียม เจ เก็ดนีย์,ขรรค์ชัย บุนปาน,จรัล ดิษฐาอภิชัย,ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,นิธิ เอียวศรีวงศ์,เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์,เหวง โตจิราการ,ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ,ชวน หลีกภัย,อังคาร กัลยาณพงศ์,สุจิตต์ วงษ์เทศ, พระไพศาล วิสาโล,ดวงมน จิตร์จำนง,ช่วง มูลพินิจ,ประสาร มฤคพิทักษ์

๗๑๖ หน้า ขนาด ๑๔x๒๑ซม.