โฆษิต

นักวัฒนธรรมไทยระดับโลก

฿130.00 ฿65
๑๑ บุคคลสำคัญของไทยที่องค์การยูเนสโกยกย่องสดุดีเกียรติคุณ ได้แก่
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย องค์ปฐมบรมศิลปินรัตนโกสินทร์
สุนทรภู่ ๒๐๐ ปีกวีโลก
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : วรรณกรรมไทย
  • รหัสสินค้า : 003460

รายละเอียดสินค้า นักวัฒนธรรมไทยระดับโลก

๑๑ บุคคลสำคัญของไทยที่องค์การยูเนสโกยกย่องสดุดีเกียรติคุณ ได้แก่

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย องค์ปฐมบรมศิลปินรัตนโกสินทร์

สุนทรภู่ ๒๐๐ ปีกวีโลก

สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ๒๐๐ ปีพระมหาสมณเจ้า รัตนกวี

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ๑๐๐ ปีพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์

สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ๑๐๐ ปี พระบิดาแห่งช่างศิลป์กรุงสยาม

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๐๐ ปี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พระยาอนุมานราชธน ๑๐๐ ปีนักปราชญ์ ราชบัณฑิต

เสด็จในกรมฯ นราธิปพงศ์ประพันธ์ ประธานสมัชชาใหญ่สหประชาติ

สมเด็จฯ พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน

สมเด็จฯ พระบรมราชชนนี พระมารดาแห่งสาธารณสุขไทย

ดร.ปรีดี พนมยงค์ บุคคลสำคัญระดับโลก

เขียนโดย ประกาศ วัชราภรณ์

๒๑๖ หน้า ขนาด ๑๔x๒๑ ซม.