โฆษิต

What is art ศิลปะคืออะไร (โดย ลีโอ ตอลสตอย)

฿375.00 ฿180
ความเรียงที่ให้ความกระจ่างความเข้าใจในเรื่องศิลปะได้อย่างแจ่มชัด ผู้เขียนได้ติดตามศึกษาบุคคล ความคิด ทฤษฎี และตัวงานศิลปะมาอย่างกว้างขวาง เรียบเรียงออกมาอย่างมีพลัง เช่น<br>
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปะ บันเทิง ท่องเที่ยว
  • รหัสสินค้า : 003459

รายละเอียดสินค้า What is art ศิลปะคืออะไร (โดย ลีโอ ตอลสตอย)

ความเรียงที่ให้ความกระจ่างความเข้าใจในเรื่องศิลปะได้อย่างแจ่มชัด ผู้เขียนได้ติดตามศึกษาบุคคล ความคิด ทฤษฎี และตัวงานศิลปะมาอย่างกว้างขวาง เรียบเรียงออกมาอย่างมีพลัง เช่น

ความเรียงว่าด้วยศิลปะ อะไรเป็น อะไรไม่เป็นศิลปะ เมื่อไรศิลปะสำคัญ เมื่อไรไร้ค่า

ศิลปะคืออะไร เวลาและแรงงานที่ใช้ไปกับศิลปะ

ข้อสรุปและคำจำกัดความต่างๆ ทางสุนทรียศาสตร์

คำจำกัดความของศิลปะที่มีรากฐานอยู่ที่ความงาม

ศิลปะเพื่อความพึงใจเข้ามาสู่การยกย่องเชิดชูได้อย่างไร

การบิดเบือนของศิลปะเรา

ศิลปะปลอมแปลงทำขึ้นด้วยวิธีหยิบยืมมา

คุณภาพของศิลปะ

ผลจากการไม่มีศิลปะที่แท้จริง ฯลฯ

ว่าด้วยความจริงในศิลปะ

คำนำงานเขียนของ กีย์ เดอ โมปัสซังต์

คำตามเรื่อง เธอที่รัก ของเชคอฟ

ฯลฯ

แปลจาก What is art?

เขียนโดย ลีโอ ตอลสตอย

แปลโดย สิทธิชัย แสงกระจ่าง

๔๕๖ หน้า ขนาด ๑๔x๒๑ ซม.

อย่าทำงานศิลปะ อย่าวิพากษ์งานศิลปะ อย่าซื้องานศิลปะโดยไม่อ่านหนังสือเล่มนี้