โฆษิต

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดสำหรับคนหนุ่มสาว

฿120.00 ฿80
แบ่งเป็น ๓ ภาค คือ ว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตและแนวคิด เช่น จดหมายของนายเข้ม เย็นยิ่ง เรียนนายทำนุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ, คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ
  • รหัสสินค้า : 003392

รายละเอียดสินค้า ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดสำหรับคนหนุ่มสาว

ประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดสำหรับคนหนุ่มสาวของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ แบ่งเป็น ๓ ภาค คือ

ว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตและแนวคิด เช่น จดหมายของนายเข้ม เย็นยิ่ง เรียนนายทำนุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ, คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน, ผู้หญิงในชีวิตผม-แม่

ข้อเขียนสำหรับคนหนุ่มสาว เช่น เสียดายโอกาส, เรียนเพื่อสอบ หรือสอบเพื่อเรียน หรือเรียนเพื่อเรียน, เสียชีพอย่าเสียสิ้น

คมความคิดอาจารย์ป๋วย

ฯลฯ

เขียนโดย ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๑๘๙ หน้า ขนาด ๑๔x๒๑ ซม.

ความสามารถของบุคคลแต่ละคนเมื่อมีการประสานกันและกัน โดยวิธีการจัดการที่ดีและวิธีบริหารที่ดี ย่อมทำให้เกิดความสามารถส่วนรวม ซึ่งสูงกว่าผลบวกธรรมดาของความสามารถแต่ละคน