โฆษิต

ชีวประวัตืย่อของ นายปรีดี พนมยงค์

฿50.00
อัตชีวประวัติ นายปรีดี พนมยงค์ ตั้งแต่กำเนิด การศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
ร่วมกับเพื่อนอีก ๖ คนรวมเป็น ๗ คน ประชุมครั้งแรกก่อตั้งคณะราษฎรที่กรุงปารีสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๒๗
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดี ประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 003351

รายละเอียดสินค้า ชีวประวัตืย่อของ นายปรีดี พนมยงค์

อัตชีวประวัติ นายปรีดี พนมยงค์ ตั้งแต่กำเนิด การศึกษา รับราชการระหว่างเป็นนักเรียนกฎหมาย การศึกษาในประเทศฝรั่งเศส

ร่วมกับเพื่อนอีก ๖ คนรวมเป็น ๗ คน ประชุมครั้งแรกก่อตั้งคณะราษฎรที่กรุงปารีสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.. ๑๙๒๗

หน้าที่ราชการและกิจกรรมพิเศษก่อนการอภิวัฒน์ ๒๔๗๕

ร่วมกับสมาชิกคณะราษฎรที่เป็นทหารบก ทหารเรือ พลเรือน ทำการอภิวัฒน์ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินชั่วคราว ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕

เสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจ

การอภิวัฒน์ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๖

ปรีดีฯ กลับสู่สยาม

ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรรมศาสตร์และการเมือง

เดินทางไปต่างประเทศเจรจาลดดอกเบี้ยเงินกู้ที่รัฐบาลรัชกาลที่ ๖ ได้ทำไว้

เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์คนหนึ่งในคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ประกาศสันติภาพ

เป็นนายกรัฐมนตรี

ลี้ภัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ถูกใส่ความว่าสมคบการปลงพระชนม์ในหลวงรัชกาลที่ ๘

ฯลฯ

ภาคผนวก สกุลพนมยงค์ และสกุล ณ ป้อมเพชร์

เขียนโดย นายปรีดี พนมยงค์

๑๙๒ หน้า ขนาด ๑๔x๒๑ ซม.

พิมพ์ ๒๕๓๕