โฆษิต

ปรัชญาของ อริสโตเติล

฿0.00 ฿40
นักปรัชญาชาวกรีก นักปราชญ์คนแรกที่ถ่ายทอดเรื่องราวทุกอย่างที่เขาสัมผัสเป็นศาสตร์แห่งความรอบรู้ จำแนกศาสตร์ต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่ จนได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งตรรกศาสตร์
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 003340

รายละเอียดสินค้า ปรัชญาของ อริสโตเติล

นักปรัชญาชาวกรีก นักปราชญ์คนแรกที่ถ่ายทอดเรื่องราวทุกอย่างที่เขาสัมผัสเป็นศาสตร์แห่งความรอบรู้ จำแนกศาสตร์ต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่ จนได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งตรรกศาสตร์

แนวคิดทางการเมืองของอริสโตเติล : หลักการของประชาธิปไตยระบุให้คนส่วนใหญ่ตัดสินใจดำเนินการ ในขณะที่ผู้สนับสนุนคณาธิปไตยเพราะเชื่อว่าผู้มั่งคั่งร่ำรวยเท่านั้นที่ควรเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งทั้งสองวิธีล้วนไม่ได้แสดงความเป็นธรรม เพราะหากเราเชื่อว่าผู้ที่มั่งคั่งรำ่รวยซึ่งเป็นคนส่วนน้อย ตัดสินใจตามลำพัง ไม่นานพวกเขาจะชื่นชอบทรราช(เผด็จการ) ในทำนองเดียวกัน หากเราให้คนส่วนใหญ่ตัดสินใจโดยเชื่อว่าหลักการของประชาธิปไตยเป็นสิ่งดีที่สุด คนส่วนใหญ่ก็อาจใช้อำนาจอย่างขาดสติเพราะถือว่ามีผู้สนับสนุนมากกว่า และหากคนส่วนใหญ่อยู่ในภาวะไร้บรรทัดฐานหรือขาดวุฒิภาวะ ก็อาจเกิดเหตุการณ์ยึดทรัพย์สมบัติของผู้ที่มั่งคั่ง ซึ่งเป็นคนส่วนน้อย

ดังนั้น หลักการของความเท่าเทียมจึงเป็นคำนิยามของความถูกต้องและเป็นความยุติธรรมของคนทั้งสองฝ่าย

เรียบเรียงโดย ศักดิ์ บวร

๕๖ หน้า ขนาด ๑๔x๒๑ ซม.