โฆษิต

ชาติเสือไว้ลาย

฿230.00 ฿115
ประวัติศาสตร์สังคมของ โจร ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางยุคการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๓๕) โดยเน้นประเด็นความสัมพันธ์ของโจรและผู้มีอิทธิพล กับ อำนาจและระบบอุปถัมภ์
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดี ประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 003333

รายละเอียดสินค้า ชาติเสือไว้ลาย

ประวัติศาสตร์สังคมของ โจร ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางยุคการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (.. ๒๔๓๕) โดยเน้นประเด็นความสัมพันธ์ของโจรและผู้มีอิทธิพล กับ อำนาจและระบบอุปถัมภ์

โจร ในกฏหมายตราสามดวง ลักษณะร่วมของพฤติกรรมโจร ที่มาของโจร ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนโจร ระบบไพร่รากฐานของการอุปถัมภ์ โจรก่อนและหลังการปฏิรูป ฯลฯ

ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ของ พีรศักดิ์ ชัยได้สุข

๒๓๙ หน้า ขนาด ๑๔x๒๑ ซม.