โฆษิต

ราชา-ราชินีที่โลกไม่ลืม

฿180.00 ฿80
รวมเรื่องราวของกษัตริย์และราชินีของราชวงศ์ต่างๆ ที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตจากทั่วโลก เช่น เฮนรี่ที่ ๒ ประเทศอังกฤษ กษัตริย์ผู้ถูกพระมเหสีและพระราชโอรสปฏิวัติ
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดี ประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 003181

รายละเอียดสินค้า ราชา-ราชินีที่โลกไม่ลืม

 

รวมเรื่องราวของกษัตริย์และราชินีของราชวงศ์ต่างๆ ที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตจากทั่วโลก ที่ปกครองโดยระบอบกษัตริย์ ทั้งที่ล้มเลิกไปแล้วและยังดำรงอยู่ เช่น

เฮนรี่ที่ ๒ ประเทศอังกฤษ กษัตริย์ผู้ถูกพระมเหสีและพระราชโอรสปฏิวัติ

พระเจ้าจอร์จที่ ๖ ประเทศอังกฤษ พระราชบิดากษัตริย์ผู้ครองราชย์นานอันดับสองของโลก

เลก้า ราชาไร้แผ่นดิน ผู้หันไปเอาดีทางค้าอาวุธ

ซีโมนที่ ๒ จากกษัตริย์สู่นายก

พระเจ้าฟารุก กษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งดินแดนไอยคุปต์

คยาเนนทรา พีร์ พิกรม ชาห์ เทวะ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งหิมาลัย

จักรพรรดิดุย ทัน ประเทศเวียดนาม ผู้เกลียดฝรั่งเศส แต่ได้ดีเพราะฝรั่งเศส

พระราชินีแมรี่แห่งเท็ค แม่ยอดแย่

พระนางสุภยลัต มเหสีหึงโหด

แคทเธอรีน โฮเวิร์ด พระราชินีอายุน้อยที่สุด

กษัตริย์ราวงศ์ซาอุด ผู้สร้างความรุ่งเรืองแก่ดินแดนทะเลทราย

ฯลฯ

เขียนโดย มานพ ถนอมศรี

๓๙๑ หน้า ขนาด ๑๑x๑๘ ซม.