โฆษิต

ความรู้สารพัดนาม

฿200.00
หนังสือที่รวบรวมความรู้และรายละเอียดต่างๆ มากมาย เช่น พระนามกษัตริย์ไทยตั้งแต่สุโขทัยถึงปัจจุบัน เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เจ้าผู้ครองนครเชียงแสน เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดี ประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 003112

รายละเอียดสินค้า ความรู้สารพัดนาม

 

หนังสือที่รวบรวมความรู้และรายละเอียดต่างๆ มากมาย เช่น พระนามกษัตริย์ไทยตั้งแต่สุโขทัยถึงปัจจุบัน เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เจ้าผู้ครองนครเชียงแสน เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน กษัตริย์กรุงหริภุญชัย กษัตริย์ลาว กษัตริย์เขมร มอญ พม่า เวียดนาม จีน เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอม ศักดินาพระบรมวงศานุวงศ์ ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน

ผู้ได้รับพระราชทานนามราชสกุล และต้นราชสกุล ราชสกุลสายต่างๆ ต้นสกุล ณ เจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์ เมืองโบราณของไทย เมืองลูกหลวง หลานหลวง เมืองหน้าด่าน เมืองน้อย เมืองชั้นใน เมืองประเทศราช ขุนนางผู้ใหญ่สมัยอยุธยา ขุนนางวังหลวง วังหน้า ศาลไทยโบราณ

กษัตริย์ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ รุสเซีย ยุโรปอื่นๆ อียิปต์โบราณ ยิว บาบิโลน จอร์แดน มาเลเซีย

ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ฯลฯ

รวบรวมและเขียนโดย สมบัติ จำปาเงิน

ปกแข็ง ๙๓๖ หน้า

ขนาด ๑๕x๒๒ ซม.