โฆษิต

อิเหนา ๕ เล่ม(สุดยอดของกลอนบทละครรำ)

฿800.00 ฿620
วรรณคดีอมตะ บทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้จึงได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมร เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๙ ว่าเป็นยอดของกลอนบทละครรำ เพราะเป็นหนังสือที่แต่งดี พร้อมทั้งเนื้อความ สำนวน
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : กวีนิพนธ์ กลอน วรรณคดี
  • รหัสสินค้า : 002955

รายละเอียดสินค้า อิเหนา ๕ เล่ม(สุดยอดของกลอนบทละครรำ)

 

วรรณคดีอมตะที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นโดยใช้บทละครเรื่องอิเหนาครั้งกรุงเก่าและบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ เป็นบทเทียบ และทรงพระราชนิพนธ์อย่างประณีตพิถีพิถัน บทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้จึงได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมร เมื่อ พ..๒๔๕๙ ว่าเป็นยอดของกลอนบทละครรำ เพราะเป็นหนังสือที่แต่งดี พร้อมทั้งเนื้อความ สำนวนโวหาร และกระบวนที่จะเล่นละคร

พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒

๕ เล่ม ขนาด ๑๔x๒๑ ซม.

๒๗๐+๓๐๖+๒๙๐+๒๘๔+๒๘๓ หน้า