โฆษิต

ความฝันของนักอุดมคติ(๑ ในหนังสือดี ๑๐๐ เล่ม)

฿350.00 ฿200
รวมผลงานเอกของ ม.ร.ว. นิมิตรมงคล นวรัตน จำนวน ๔ เรื่อง คือ
๑. ความฝันของนักอุดมคติ (เมืองนิมิตร) เขียนครั้งแรกระหว่างถูกคุมขัง โดย ต้นฉบับจึงถูกทำลาย
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน
  • รหัสสินค้า : 002907

รายละเอียดสินค้า ความฝันของนักอุดมคติ(๑ ในหนังสือดี ๑๐๐ เล่ม)

 

รวมผลงานเอกของ ม... นิมิตรมงคล นวรัตน จำนวน ๔ เรื่อง คือ

. ความฝันของนักอุดมคติ (เมืองนิมิตร)

นวนิยายสะท้อนภาพเหตุการณ์ในชีวิตจริงของ ม...นิมิตรมงคล ช่วง ๘ เดือนเศษ ระหว่างเป็นอิสระภายหลังอภัยโทษครั้งแรก จนกระทั่งถูกจับกุมครั้งที่ ๒ โดยแสดงแนวคิดทางการเมือง ความหมายของการปฏิวัติ เสรีภาพ ประชาธิปไตย เผด็จการ กบฏ และสงคราม แนวคิดทางปรัชญาวิชาการ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ เพื่อสรุปคำตอบว่าเมืองไทยควรเป็นเช่นไร

เขียนครั้งแรกระหว่างถูกคุมขัง โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อมีการแปลและสอบสวน ต้นฉบับจึงถูกทำลาย

ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ในหนังสือดี ๑๐๐ ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน และ ๑ ใน ๘๘ เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ไทย

.ชีวิตแห่งการกบฏสองครั้ง

เขียนเล่า แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์เกี่ยวกับการก่อการของ พระองค์เจ้าบวรเดช กฤดากร สาเหตุที่ตนถูกจับกุม และถูกตัดสินลงโทษว่าเป็นกบฏ การดำเนินชีวิตระหว่างถูกคุมขัง

.รอยร้าวของมรกต

เนื้อหาสะท้อนถึงจริยปรัชญา นับตั้งแต่สิ่งประเสริฐสุดหรือจุดหมายของชีวิต วิธีการไปถึงความสำเร็จของชีวิต

.พรรคการเมืองสยามและต่างประเทศ

ประวัติศาสตร์การเมืองยุคต้น เล่าถึงปฏิสนธิของพรรคการเมือง คอนเซอเวตีฟ เลเบอร์ ลิเบอรัล คอมมิวนิสต์ ระบอบการปกครองเผด็จการแบบฟาสซิสต์และพรรคนาซี ชี้ข้อดีข้อเสียของระบอบเผด็จการภายใต้ผู้นำคนเดียว

สยามกับลัทธิเผด็จการ

หลังจากการพิมพ์ครั้งแรก พ.. ๒๔๘๒ หนังสือถูกยึดเก็บโดยสันติบาล

พร้อมภาคผนวก โดยอรสม สุทธิสาคร

เขียนโดย ม... นิมิตรมงคล นวรัตน

๕๖๘ หน้า ขนาด ๑๔x๒๑ ซม.