โฆษิต

ธรรมะ ๒๔ เหลี่ยม

฿140.00 ฿70
ธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ ๔ หัวข้อ คือ การมีกุศลที่แท้จริง สันติภาพของมนุษย์มีรากฐานอยู่บนความไม่เห็นแก่ตัว ความสุขแท้เมื่อสิ้นสุดแห่งความสุข และ ธรรมะ ๒๔ เหลี่ยม
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 002727

รายละเอียดสินค้า ธรรมะ ๒๔ เหลี่ยม

 

ธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ ๔ หัวข้อ คือ การมีกุศลที่แท้จริง สันติภาพของมนุษย์มีรากฐานอยู่บนความไม่เห็นแก่ตัว ความสุขแท้เมื่อสิ้นสุดแห่งความสุข และ ธรรมะ ๒๔ เหลี่ยม

เหลี่ยมที่๑ ในฐานะเป็นเสมือนที่พึ่ง เหลี่ยมที่ ๒ ในฐานะเป็นเสมือนดวงประทีป เหลี่ยมที่ ๓ ในฐานะเป็นเสมือน สหาย ฯลฯ

๑๙๑ หน้า ขนาด ๑๔x๒๑ ซม.

/* Products stats */