โฆษิต

คิริมานนทสูตร

฿50.00 ฿40
พระสูตรที่สำคัญอีกสูตรหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสแนะให้พระอานนท์ไปเยี่ยมพระคิริมานนท์ที่อาพาธป่วยหนัก พร้อมทั้งทรงแนะนำให้พระอานนท์กล่าวสัญญา ๑๐ ประการ
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 002724

รายละเอียดสินค้า คิริมานนทสูตร

 

พระสูตรที่สำคัญอีกสูตรหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสแนะให้พระอานนท์ไปเยี่ยมพระคิริมานนท์ที่อาพาธป่วยหนัก พร้อมทั้งทรงแนะนำให้พระอานนท์กล่าวสัญญา ๑๐ ประการให้ท่านฟัง อาการอาพาธป่วยหนักจะพึงระงับไปเองโดยพลัน

ดูกรพระอานนท์ ถ้าหากว่ารูปร่างกายเป็นตัวตนเราแท้ เมื่อเขาแก่ชรา ตามัว หูหนวก เนื้อเหี่ยวแห้ง ฟันโยกคลอน เจ็บปวด เหล่านั้น เราจักบังคับได้ตามประสงค์ ว่าอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้ นี่เราบังคับไม่ได้ตามประสงค์ เขาจะเจ็บจะไข้ จะแก่ จะตาย เขาก็เป็นตามหน้าที่ของเขา เราหมดอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้ เมื่อตายเราจะพาเอาไปสักสิ่งสักอันก็ไม่ได้ ถ้าเป็นตัวตนของเราแล้ว เราก็คงจะพาเอาไปได้ตามความปรารถนา ฯ

๗๕ หน้า ขนาด ๑๒x๑๘ ซม.