โฆษิต

กำเนิดโทรทัศน์ไทย(๒๔๙๓-๒๕๐๐)

฿140.00 ฿50
ต้นกำเนิดสถาบันโทรทัศน์ในสังคมไทยในฐานะที่เป็นสื่อยุคใหม่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ยอมรับและรีบเลือกเทคโนโลยีการสื่อสารนี้ และได้เลือกวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๘ เป็นวันแห่งการเผยแพร่
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ
  • รหัสสินค้า : 002676

รายละเอียดสินค้า กำเนิดโทรทัศน์ไทย(๒๔๙๓-๒๕๐๐)

 

ต้นกำเนิดสถาบันโทรทัศน์ในสังคมไทยในฐานะที่เป็นสื่อยุคใหม่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างมากที่สุดสื่อหนึ่ง เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญของประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เพราะตระหนักถึงความสำคัญของโทรทัศน์ว่าเป็นสื่อสำคัญในอนาคต จอมพล ป.พิบูลสงคราม ยอมรับและรีบเลือกเทคโนโลยีการสื่อสารนี้ และได้เลือกวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๘ เป็นวันแห่งการเผยแพร่โทรทัศน์สู่มหาชนเป็นครั้งแรก การก่อตั้งบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัด หนังสือยังให้รายละเอียดไปถึงผู้ถือหุ้น การประกวดราคา ความสำคัญและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเมือง

พิมพ์จากวิทยานิพนธ์ของ สินิทธ์ สิทธิรักษ์

๒๑๒ หน้า ขนาด ๑๔ x ๒๑ ซม.