โฆษิต

วันวิกฤติ

฿120.00
๒๔ ชั่วโมงสุดท้ายก่อนประกาศยอมจำนน มีการปรึกษาเรื่องยอมสงบศึก มีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นประธาน มีการโต้เถียงเกี่ยงงอน ต่างอ้างเหตุผล ประโยชน์อันจะพึงได้พึงเสีย ความเห็นแตกแยกออกเป็น ๒ ฝ่าย
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดี ประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 002639

รายละเอียดสินค้า วันวิกฤติ

 

เรื่องราวการต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่นตอนปลายสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก่อนประเทศจะพินาศเพราะระเบิดปรมาณู ๒๔ ชั่วโมงสุดท้ายก่อนประกาศยอมจำนน มีการปรึกษาเรื่องยอมสงบศึก มีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นประธาน มีการโต้เถียงเกี่ยงงอน ต่างอ้างเหตุผล ประโยชน์อันจะพึงได้พึงเสีย ความเห็นแตกแยกออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งกลุ่มทหารบกยืนยันไม่ยอมแพ้ ฝ่ายทหารเรือเห็นข้างความสงบสุข เมื่อลงคะแนนเสียงได้เสียงเท่ากัน สมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นผู้ตัดสิน

รายงานการประชุมครั้งนั้นกลายเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ช่วงหนึ่งของมนุษยชาติ ซึ่งก็คือหนังสือเล่มนี้

แปลจาก JAPAN'S Longest Day

แปลโดย กมล รักตะปุรณะ

๔๑๑ หน้า ขนาด ๑๒ x ๑๘ ซม.