โฆษิต

ศิลปินแห่งเซน ภิกขุอีมานูเอล เชอร์แมน

฿180.00 ฿90
บันทึกประวัติชีวิต ภิกษุอีมานูเอล เชอร์แมน บนเส้นทางพุทธะแห่งเซน ภิกษุอเมริกัน ยิว ผู้ประกาศธรรมสัจจะคุ้มครองโลก ด้วยภาพปริศนาธรรม ความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนานิกายเซนกับนิกายเถรวาทของไทย
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 002628

รายละเอียดสินค้า ศิลปินแห่งเซน ภิกขุอีมานูเอล เชอร์แมน

 

บันทึกประวัติชีวิต ภิกษุอีมานูเอล เชอร์แมน บนเส้นทางพุทธะแห่งเซน ภิกษุอเมริกัน ยิว ผู้ประกาศธรรมสัจจะคุ้มครองโลก ด้วยภาพปริศนาธรรม วิมุตติพุทธศิลป์ และละทิ้งสังขารไว้ที่ถ้ำเขาข้างแห้ง เกาะพงัน พร้อมภาพเขียนปริศนาธรรม ความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนานิกายเซนกับนิกายเถรวาทของไทย พุทธทาสภิกขุกับปริศนาธรรมเซน

รวบรวมเรียบเรียงโดย สัมพันธ์ ก้องสมุทร

๒๔๐ หน้า ขนาด ๑๔x ๒๑ ซม.