โฆษิต

พระพุทธธรรมตามลำดับอักษร

฿120.00 ฿90
รวมคำศัพท์ธรรมภาคภาษามคธพร้อมคำแปล เรียงตามลำดับอักษร เช่น กรรม : ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทำด้วยกาย วาจาและใจ ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรม
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 002558

รายละเอียดสินค้า พระพุทธธรรมตามลำดับอักษร

 

รวมคำศัพท์ธรรมภาคภาษามคธพร้อมคำแปล เรียงตามลำดับอักษร

เช่น กรรม : ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทำด้วยกาย วาจาและใจ ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรม กรรมให้วิบากในนรกก็มี ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานก็มี ในเปรตวิสัยก็มี ในมนุษยโลกก็มี ในเทวโลกก็มี นี้เรียกว่า ความแตกต่างแห่งกรรม วิบากแห่งกรรม ๓ ประการ คือ ๑.กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน ๒.ให้ผลในภพที่เกิด ๓.ให้ผลในภพต่อๆไป นี้เรียกว่าวิบากแห่งกรรม ความดับแห่งผัสสะเป็นความดับแห่งกรรม มรรคมีองค์๘ เป็นปฏิทาให้ถึงความดับแห่งกรรม

เขียนโดย อาจารย์สันปันโน

๕๘๗ หน้า ขนาด ๑๒x๑๘ ซม.