โฆษิต

ประวัติศาสตร์ล้านนา

฿435.00 ฿330
ประวัติศาสตร์ของล้านนา ระยะเวลาตั้งแต่สมัยโบราณประวัติศาสตร์ยุคแว่นแคว้น ก่อนก่อตั้งอาณาจักรล้านนาในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ อาณาจักรล้านนา(พ.ศ. ๑๘๓๙-๒๑๐๑) ล้านนาสมัยพม่าปกครอง ล้านนาสมัยเมืองประเทศราชแห่ง
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดี ประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 002214

รายละเอียดสินค้า ประวัติศาสตร์ล้านนา

ประวัติศาสตร์ของล้านนา ระยะเวลาตั้งแต่สมัยโบราณประวัติศาสตร์ยุคแว่นแคว้น ก่อนก่อตั้งอาณาจักรล้านนาในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ อาณาจักรล้านนา(พ.ศ. ๑๘๓๙-๒๑๐๑) ล้านนาสมัยพม่าปกครอง ล้านนาสมัยเมืองประเทศราชแห่งราชอาณาจักรสยาม การรวมหัวเมืองประเทศราชล้านนาเข้าสู่ส่วนกลาง สมัยรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สังคมและเศรษฐกิจล้านนา(พ.ศ.๒๓๑๗-๒๔๗๖) และภาคเหนือยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นผลงานที่ผู้เขียนประมวลข้อสนเทศด้านประวัติศาสตร์ ทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ เป็นผลงานที่ผู้เขียนศึกษาและวิจัยด้านประวัติศาสตร์ล้านนาร่วมสามสิบปี

เขียนโดย ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล

658 หน้า ขนาด 17x24 ซม.

พิมพ์ครั้งที่สิบ 2557

/* Products stats */