โฆษิต

นิทานโบราณคดี(หนึ่งในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน)

฿0.00 ฿200
พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ จำนวน ๒๒ เรื่อง กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ในทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เช่น เรื่องพระพุทธรู
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน
  • รหัสสินค้า : 002159

รายละเอียดสินค้า นิทานโบราณคดี(หนึ่งในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน)


พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ จำนวน ๒๒ เรื่อง กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ในทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เช่น เรื่องพระพุทธรูปประหลาด เรื่องพระครูวัดฉลอง เรื่องเสือใหญ่เมืองชุมพร เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ เรื่องแปลกที่เมืองพาราณสี เรื่องสืบพระศาสนาในอินเดีย เรื่องเจ้าพระยาอภัยราชา(โรลัง ยัคมินส์) เรื่องโจรแปลกประหลาด เรื่องอั้งยี่ เรื่องลานช้าง เรื่องเมืองไทยมีพระเจ้าแผ่นดิน ๒ พระองค์ เรื่องจับช้าง เป็นต้น454 หน้า ขนาด 12x18 ซม.