โฆษิต

จิตว่างจากตัวกู-ของกู(พุทธทาสภิกขุ)

฿110.00 ฿60
เมื่อจิตไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้ว สติปัญญาเดิมตามธรรมชาติของจิตนั้นมันก็จะยังอยู่ ปรากฏอยู่ รู้สึกอยู่ เป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่น นั่นแหละคือความฉลาดที่สุดธรรมบรรยาย ๕ เรื่องของท่านพุทธทาสภ
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 002126

รายละเอียดสินค้า จิตว่างจากตัวกู-ของกู(พุทธทาสภิกขุ)

เมื่อจิตไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้ว สติปัญญาเดิมตามธรรมชาติของจิตนั้นมันก็จะยังอยู่ ปรากฏอยู่ รู้สึกอยู่ เป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่น นั่นแหละคือความฉลาดที่สุด  ธรรมบรรยาย ๕ เรื่องของท่านพุทธทาสภิกขุ คือ ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นสติปัญญาสุดยอดอยู่ในตัวมันเอง, ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องศึกษาทั้งชนิดมีตัวตนและไม่มีตัวตน,ไตรวัฏฏกถา,ไตรตัณหากถา และ ไตรมาสกถา

144 หน้า ขนาด 14x21 ซม.