โฆษิต

เมธีทะเลทราย

฿0.00 ฿80
รวมเรื่องสั้นๆ ภูมิปัญญาแห่งขอบฟ้าทะเลทราย บันทึกเรื่องเล่าสั้นๆ สะท้อนความลุ่มลึกและเร้นลับแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ เป็นงานเขียนแนว ซูฟี โดยถือว่าปัจจุบันขณะเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่ง
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 000070

รายละเอียดสินค้า เมธีทะเลทราย

รวมเรื่องสั้นๆ ภูมิปัญญาแห่งขอบฟ้าทะเลทราย บันทึกเรื่องเล่าสั้นๆ สะท้อนความลุ่มลึกและเร้นลับแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ เป็นงานเขียนแนว ซูฟี (มิติหนึ่งของศาสนาอิสลามที่ให้ความสำคัญกับการพยายามแสวงหาเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าหรือนามธรรมสูงสุด โดยถือว่าปัจจุบันขณะเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่ง)

แปลจาก   Thinkers of the East

เขียนโดย อิดริส ชาฮ์ ซึ่งสืบเชื้อสายจากตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดของโลก นับย้อนไปได้ถึง ๑๒๒ ปีก่อนคริสตกาล

แปลโดย สุธาสินี พานิชชานนท์

229 หน้า ขนาด 14 * 21 ซม.

ข้าพเจ้ามีวิธีปฏิบัติง่ายๆด้วยความสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตน สำหรับบุคคลที่แสดงความไม่พอใจต่อความนอบน้อมของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะหลีกเลี่ยงเขาให้มากเท่าที่จะทำได้ และสำหรับบุคคลที่แสดงความนับถือต่อข้าพเจ้า เนื่องจากท่าทางนอบน้อมนั้น ข้าพเจ้าก็จะหลบเลี่ยงจากเขาโดยเร็ว