โฆษิต

พระวิสุทธิมรรค(ได้รับการยอมรับว่าเขียนดีหลังจากพระไตรปิฎก)

฿300.00 ฿260
คัมภีร์ที่นักปราชญ์ยกย่องว่าเป็นหนังสือเขียนดี หลังจากพระไตรปิฎก ว่าด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลนิเทศ ปุจฉาเรื่องศีล วิสัชนาเรื่องศีล ศีล ๓-๕ ประการ การวินิจฉัยศีล ธุดงคนิเทศ ธุดงค์ ๑๓ ประการ
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 000066

รายละเอียดสินค้า พระวิสุทธิมรรค(ได้รับการยอมรับว่าเขียนดีหลังจากพระไตรปิฎก)

คัมภีร์ที่นักปราชญ์ยกย่องว่าเป็นหนังสือเขียนดี หลังจากพระไตรปิฎก คู่กับ มิลินทปัญหา ว่าด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

ศีลนิเทศ ปุจฉาเรื่องศีล  วิสัชนาเรื่องศีล ศีล ๓-๕ ประการ การวินิจฉัยศีล  ธุดงคนิเทศ ธุดงค์ ๑๓ ประการ

สมาธินิเทศ  ลักษณะแห่งสมาธิ จริต ๖ ประการ กสิณ ๑๐  อสุภ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ อัปปมัญญาพรหมวิหาร ๔ อรูปกัมมัฏฐาน ๔  อาหาเรปฏิกูลสัญญา จตุธาตุววัตถาน

ปุจฉาวิสัชนาลักษณะของปัญญา ประเภทของปัญญา วิธีพิจารณาเบญจขันธ์ ๖ ประการ ว่าด้วยปัญญา ๓ โพธิปักขิยธรรม ๓๗   ฯลฯ

 รจนาโดย พระพุทธโฆษาจารย์

วงศ์ ชาญบาลี ผู้ชำระ

880 หน้า

ขนาด 15 * 21 ซม. ปกแข็ง

/* Products stats */