โฆษิต

60 วันแรกกำเนิดพุทธศาสนา

฿0.00
นับจากวันเพ็ญเดือน 6 ถึงวันเพ็ญเดือน 8 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปีมหาอัศจรรย์ก็บังเกิดมี พื้นมหาปฐพีก็หวั่นไหว เทพเจ้าทุกชั้นฟ้าทำสักการบูชาเปล่งวาจาว่า พระสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก กำเนิดพร
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 001635

รายละเอียดสินค้า 60 วันแรกกำเนิดพุทธศาสนา

นับจากวันเพ็ญเดือน 6 ถึงวันเพ็ญเดือน 8 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี มหาอัศจรรย์ก็บังเกิดมี พื้นมหาปฐพีก็หวั่นไหว เทพเจ้าทุกชั้นฟ้าทำสักการบูชาเปล่งวาจาว่า พระสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก กำเนิดพระพุทธและพระธรรม จวบจนเกิดสังฆรัตนะและคำรบพระรัตนตรัย เรียบเรียงโดย ชุติมา ศรีธรรมมงคล
176 หน้า ขนาด 14x21 ซม.