โฆษิต

ภาคใต้ของไทยหรือมาเลเซีย

฿60.00
เอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความร่วมมือทางทหารไทย-มาเลเซียร่วมกันถล่มขบวนการคอมมิวนิสต์ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร จนถึงสมัยรัฐบาลนายเกรียงศักดิ์ชมะนันทน์ ตลอดจนปัญหาชายแดนภาคใต้ปัจัยที
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ
  • รหัสสินค้า : 000679

รายละเอียดสินค้า ภาคใต้ของไทยหรือมาเลเซีย

เอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความร่วมมือทางทหารไทย-มาเลเซียร่วมกันถล่มขบวนการคอมมิวนิสต์ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร จนถึงสมัยรัฐบาลนายเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ตลอดจนปัญหาชายแดนภาคใต้ ปัจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย เขียนโดย ประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล 262 หน้า ขนาด 10.5 *18 ซม. พิมพ์2523