ยอดคนจริง
รวมเรื่องสั้นภาษาเยอรมัน
เทพขโมยไฟ
ที่สุดแห่งการจำยอม
แด่คุณครูด้วยดอกรัก
อหังการแห่งกรรมาชน
เปียโนจูนเนอร์
คนวัดโลก
เขาถูกบังคับให้เป็นคอมมิวนิสต์
นักเขียนมือรางวัล
เหรียญทองแดง
พญาโหงบนโลงแก้ว และงานคัดสรร
ผู้ชายโสเภณี กับ 20เรื่องสั้น
อารยธรรมที่ปลายตรอก 12
เค้าขวัญวรรณกรรม
อย่าไป-ปักษ์ใต้
สายใยแห่งความรัก(หนังสือรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งปี ๒๕๔๒)
คนบ้านนอกอย่างข้า
สุนทรภู่ครูกวี(โดยเปลื้อง ณ นคร)
ตำบลช่อมะกอก
โอ้ละหนอน้ำหมึก(อาจินต์ ปัญจพรรค์)
วันก่อนคืนเก่า (อุดร ทองน้อย)
ความรักในกรงขัง(พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ)
ด้วยศรัทธาฉันจึงเป็นอยู่(ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์)
ลมพัดดอกไม้ไหว
ทุ่งร้างทางรัก
เปลือยป่าแดง
หัวใจปรารถนา(ศรีบูรพา)
ในและนอกรั้วโดม
กระแสลมที่พัดกลับ(วิมล ไทรนิ่มนวล)
ความผิดครั้งแรก(ดอกไม้สด)
ฟ้าทะลายโจร
พายุรักมรสุมชีวิต
มาลัยร้อยชีวิตชุดที่๕
สิ่งที่ชีวิตต้องการ
หัวอกศึกษา
จดหมายจากครูคำหมาน คนไค
คลื่นเจ้าพระยา
ก่อนตะวันจะขึ้น
ป่าแห่งอนารยะ
อยู่เหย้าประจำยาม
รอยเปื้อนแห่งกาลเวลา
ความรัก-ชีวิตและงาน ส่ง เทภาสิต(พร้อมเรื่องสั้น น้ำใจของนรา)
จินดามณีฉบับหมอบรัดเล(แบบเรียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น)
อ้วน(เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี 2003)
วรรณกรรมวิจารณ์
ไพรทมิฬ(ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์)
ของขวัญ(บุญโชค เจียมวิริยะ)
รวมนิทาน พระสารประเสริฐ
เสภาน้ำท่วมหาบเร่

                                           
Sitemap หมวดหมู่