โฆษิต
จิตร ภูมิศักดิ์ ปัญญาชนนอกคอก
฿120.00 ฿100
บันทึกการอภิปรายจากงานสัมมนา 72 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ หัวข้อ เสียมกุกคือใคร จิตร ภูมิศักดิ์ นักวิชาการนอกคอก ฟื้นความหลังจิตร ภูมิศักดิ์ ข้อพึงพิจารณาการในวรรณคดีพิพาทระหว่างจิตร ภูมิศักดิ์กับพระวรเวทย์พ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ
  • รหัสสินค้า : 003751

รายละเอียดสินค้า จิตร ภูมิศักดิ์ ปัญญาชนนอกคอก

บันทึกการอภิปรายจากงานสัมมนา 72 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ หัวข้อ เสียมกุกคือใคร จิตร ภูมิศักดิ์ นักวิชาการนอกคอก ฟื้นความหลังจิตร ภูมิศักดิ์ ข้อพึงพิจารณาการในวรรณคดีพิพาทระหว่างจิตร ภูมิศักดิ์กับพระวรเวทย์พิสิฐ 

บรรณาธิการ สุวิมล รุ่งเจริญ 

184 หน้าขนาด 16 x 24 ชม

พิมพ์ครั้งแรก 2553