โฆษิต

มหายาน ภาษาคน ภาษาธรรม

฿130.00 ฿65
มุมมองสองด้านเพื่อความเข้าใจมหายานแบบภาษาธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติและวัตรอันอ่อนน้อม กับภาษาคนที่เน้นบทบาทของฆราวาส เพราะต้องการยกแนวคิดโพธิสัตว์ให้เหนือกว่าสาวกยาน พร้อมที่มาและแนวคิด
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปรัชญา ศาสนา
  • รหัสสินค้า : 003795

รายละเอียดสินค้า มหายาน ภาษาคน ภาษาธรรม

มุมมองสองด้านเพื่อความเข้าใจมหายานแบบภาษาธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติและวัตรอันอ่อนน้อม กับภาษาคนที่เน้นบทบาทของฆราวาส เพราะต้องการยกแนวคิดโพธิสัตว์ให้เหนือกว่าสาวกยาน พร้อมที่มาและแนวคิดของมหายานนับแต่ภายหลังพระพุทธปรินิพพาน

ผู้เขียน สุมาลี มหณรงค์ชัย

179 หน้า  ขนาด 14x21 ซม.

พิมพ์ครั้งแรก 2550