โฆษิต

สามเกลอล่องเรือท่องแม่น้ำเทมส์

฿180.00 ฿90
หัสนิยายที่มีแบบแผนในการพรรณา นอกจากอรรถรสทางวรรณศิลป์แล้วยังให้ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และภูมิประเทศของอังกฤษในช่วงพ.ศ.๒๔๐๐ (สมัยรัชกาลที่ ๔)
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : วรรณกรรมแปล
  • รหัสสินค้า : 003422

รายละเอียดสินค้า สามเกลอล่องเรือท่องแม่น้ำเทมส์

หัสนิยายที่มีแบบแผนในการพรรณา นอกจากอรรถรสทางวรรณศิลป์แล้วยังให้ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และภูมิประเทศของอังกฤษ ในช่วง พ.. ๒๔๐๐ (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๔)รวมทั้งแบบแผนการดำเนินชีวิตและแนวความคิดของผู้คนยุคนั้น

การดำเนินเรื่องที่สนุกสนานเจือด้วยอารมณ์ขัน แฝงแง่คิดทัศนคติหลักอภิปรัชญา ข้อคิดทางศีลธรรม รวมทั้งแนวคิดทางจิตวิทยา

แปลจาก Three Men in a Boat

เขียนโดย เจอโรเม เค.เจอโรเม

แปลโดย แก้วคำทิพย์ ไชย

๒๗๒ หน้า ขนาด ๑๔x๒๑ ซม.